stránky českých luštičů

zakrslý Český luštič

Zakrslý český luštič (ZČl)

Klub chovatelů zakrslých králíků
www.zakrslykralik.unas.cz

Standard plemene:

Genotyp:

AA bb cc dd gg

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

0,7 - 0,79 kg
0,8 - 0,89 kg
0,90 - 1,25 kg
1,26 - 1,34 kg
1,35 - 1,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

 

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: špinavě žlutá s jemným šedomodrým nádechem (závoj) po celém povrchu těla. Hlava, uši, boky těla, břicho, - nejvýraznější šedomodrý závoj. Oči: hnědomodrá až modrošedá. Drápy: rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: červenavě žlutá, u kůže je velmi úzký šedobílý proužek. Na břiše mírně světlejší s přechodem do krémové.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: ojedinělé bílé chloupky, nestejnoměrné rozložení vyjma hlavy, uší, boků těla a břicha. Slabší rez. Drápy: velmi světle rohovité.

Pozice 6. - Podsada: méně výrazná barva, ojedinělé bílé chloupky, sklon ke krémové barvě na hřbetě, sklon k šedobílé barvě na břiše.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: silné promísení bílými chloupky (výluka), bílá skupina (výluka). Oči: leucín nebo albín (výluka). Silný rez (neklasifikován). Šedomodrý závoj: zcela chybějící (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), vyslověně bílá nebo modrá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

zdroj www.kralik.plivnik.cz