stránky českých luštičů

odchovy 2018

Plánujeme:
pro rok 2018 musíme přehodnotit stávající situaci,
neboť v loňské sezóně se nepodařilo vše tak, jak by bylo třeba...
určitě budeme opakovat vydařená spojení i sestavovat úplně nové páry...

I v letošní sezóně se zaměříme na pískové (světle béžové) jedince 
s co nejslabším závojem a modrošedým okem.
Na přání Klubu ČL a Čč se opětovně pokusíme vrátit do českých chovů
ohrožené linie: 1.linie, 5. linie a 18. linie, které jsou pouze v našem chovu

Panama + Joker     6. linie
Edna + Osvald     7. linie

Očekáváme

Gréta + Šelby     bez linie
Juno + Archi     2. linie
Edwina + Simon   5. linie

POZOR ! 

v případě zájmu, si vybrané jedince včas rezervujte
- po rozkliknutí jednotlivých vrhů se zobrazí pohlaví a registrační čísla odchovaných mláďat
mláďata:
- bez označení jsou volná k prodeji
- zůstává v chovu - jsou NEPRODEJNÁ
- zadaná - byl o ně projeven zájem
- rezervovaná - byla uhrazena záloha
- prodaná - jsou již v novém domově
- uvolněna k prodeji na CVMK 
- uvolněna k prodeji na CV 

1.0 P-1801 zůstává v chovu
1.0 P-1802 zadaný
0.1 P-1803 zůstává v chovu
1.2
1.0 P-1101 zůstává v chovu
0.1 P-1102 zůstává v chovu
0.1 P-1103 zůstává v chovu
1.1
1.0 P-401 zůstává v chovu
0.1 P-402 zůstává v chovu
2.4
1.0 P-501 zadaný
1.0 P-502 zadaný
0.1 P-503
0.1 P-504
0.1 P-505
0.1 P-506
2.1
1.0 P-201
1.0 P-202
0.1 P-203 zadaná
2.0
1.0 P-101 zůstává v chovu
1.0 P-102 zadaný
2.4
1.0 P-9
1.0 P-10
0.1 P-11 zůstává v chovu
0.1 P-12
0.1 P-13
0.1 P-14
1.7
1.0 P-1 zůstává v chovu
0.1 P-2
0.1 P-3
0.1 P-4
0.1 P-5
0.1 P-6
0.1 P-7
0.1 P-8
v srpnu čeká celý vrh první výstava
S4 budou k vidění na CVMK v Olomouci