stránky českých luštičů

Novinky

...účast ČL na CVMK v Uherčicích...

podle získaných informací na sekretariátě ČSCH bude na CVMK v Uherčicích vystaveno celkem 16ks Českých luštičů - dvě čtyřčlenné kolekce jsou naše - s kým asi budeme soupeřit?
Žádné komentáře