stránky českých luštičů

Novinky

Přípravy na CVMK v Uherčicích v plném proudu

CVMK v Uherčicích se zúčastní dvě sourozenecké kolekce

- prvrní kolekce je již jistá pojedou lednoví  čtyři sourozenci 2. linie

3.1 C 1-0 S-202; S-203; S-204 a S-206

- druhá kolekce je stále ještě nejistá, na 100% to budou sourozenci 2+2 6.linie a 11. linie

1.1 C 3-0 S-601; S-602 nebo 2.0 C 3-0 S-604; S-605 a 1.1 C 4-0 S-1119; S-1120

Žádné komentáře