stránky českých luštičů

masná užitkovost

hmotnost v dospělosti: 3,50 - 4,25kg
masná užitkovost: dle výzkumu MZe má nejlepší ze všech národních plemen viz. časopis CHOVATEL 7/2009
denní přírůstky ve výkrmu (g) - 31,77
denní spotřeba krmiva (g) - 102
konverze krmiva (kg) - 3,78
jatečná výtěžnost (%) - 61,96
podíl zadek/JOT (%) - 52,86
podíl ledv.tuku (%) - 3,70
podíl kůže (%) - 16,05